تولید اقتصادی پسته بدون آبیاری مناسب امکان‌پذیر نیست

تولید اقتصادی پسته

به گزارش سیترونو به نقل از دنیای اقتصاد پژوهشگر مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی گفت: درختان پسته با وجود مقاومت نسبت به تنش کم‌آبی و شوری آب و خاک در مناطق خشک و نیمه‌خشک نیازمند آب و مراقبت‌های ویژه هستند.

حسین حکم‌آبادی اظهار کرد: پسته یکی از محصولات استراتژیک است که نگهداری و تغذیه اصولی این محصول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ذهنیت اشتباهی است که فکر کنیم پسته درخت کم‌آبی بوده و به آب و مراقبت ویژه نیاز ندارد.

وی افزود: درخت پسته در برابر کم‌آبی و شرایط شوری آب و خاک مقاوم است و خشک نمی‌شود، اما اگر هدف باغدار دستیابی به تولید اقتصادی و مناسب پسته است این هدف به هیچ وجه با آبیاری کم و عدم به کارگیری روش‌های بهینه تغذیه و آبیاری امکان‌پذیر نیست.

این پژوهشگر مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، تصریح کرد: برای باغ پسته داشتن تقویم مناسب آبیاری و تغذیه که در آن زمان آبیاری، دبی و ساعت آب، نوع و میزان کودهای مورد استفاده در فصل مناسب آن برنامه‌ریزی شده باشد یک موضوع ضروری است.

کارشناس محقق و پژوهشگر ارشد پسته، گفت: در شرایط آب شور و خیلی شور، نگران رفتن آب پای طوقه درخت پسته به علت بروز بیماری پوسیدگی طوقه یا گموز حین آبیاری نباشید زیرا که آب‌های آبیاری مناطق پسته خیز شما شور است و در شرایط شور، بیماری گموز شیوع پیدا نمی‌کند.

وی تصریح کرد: تجمع نمک در پای طوقه باعث می‌شود، آبی که در سایه‌انداز درخت، نفوذ پیدا کرده و توسط تارهای کشنده ریشه‌ها جذب می‌شوند تا درصد شوری کمتری داشته باشند.

حکم‌آبادی افزود: اگر میزان آب کافی ندارید، باید کود کمتری هم مصرف کنید زیرا که مصرف کود شیمیایی تأثیر شوری آب و خاک را تشدید می‌کند و انجام آزمایش خاک، جهت تعیین دقیق‌تر میزان کود مصرفی می‌تواند مفید واقع شود.

وی تأکید کرد: اگر آب کافی ندارید، درخت پسته نکارید و با آب محدود به فکر توسعه سطح زیرکشت پسته نباشید بلکه باغ موجود را درست آبیاری و تغذیه کنید که در این صورت بازدهی آن خیلی بیشتر خواهد بود.

این پژوهشگر مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی گفت: با توجه به روند سالانه افزایش دمای هوا و افزایش دمای روزانه در مناطق پسته خیز ایران حتی در فصل زمستان شرایط یخاب زمستانی چندان فراهم نبود و به جای آن آبشویی و آبیاری سنگین باغ جهت نمک شویی و کاهش EC خاک توصیه می‌شود.

حکم‌آبادی افزود: آبشویی نیازمند آب کافی است و آبیاری سبک و سطحی باغ از این جهت چندان اثری ندارد و اگر امکان آبشویی سالانه به دلیل کمبود آب فراهم نیست انجام این کار هر چند سال یک‌بار لازم و ضروری است.