بایگانی برچسب برای: پسته آذربایجان

کرمان مرغوبیت پسته را از دست داده| تلاش برای معرفی قطب جدید پسته ایران در آذربایجان