عوارض بالای گمرکی: صادرات پسته ایران به نام ترکیه

صادرات پسته ایران به نام ترکیه

در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان، نگرانی‌ها درباره از دست دادن جایگاه جهانی صنعت فرش کرمان و نیز صادرات پسته به ترکیه به صورت گسترده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اعضای شورا با بیان اینکه تفکر و زمینه صادرات در استان کرمان در دسترس قرار داشته است اما شرایط مناسب برای آن فراهم نشده است، بر اهمیت توجه به این موضوع تأکید کردند.

نگرانی درباره صادرات پسته به ترکیه

یکی از مسائل مهمی که در جلسه مورد بحث قرار گرفت، صادرات پسته به ترکیه بود. اعضای شورا بیان کردند که پسته‌های استان کرمان به دلایلی از جمله مسائل گمرکی و تعهدات ارزی به نام ترکیه صادر می‌شود. این امر باعث نگرانی بسیاری از افراد شده است، زیرا از دست رفتن صادرات پسته به ترکیه می‌تواند باعث از دست دادن جایگاه جهانیِ فرش کرمان نیز شود.

مشکلاتی از جمله مسائل گمرکی و تعهدات ارزی مانع از ارسال پسته های استان به ترکیه به نام استان می‌شوند.

۱. مسائل گمرکی

مسائل مربوط به گمرک و فرآیند صادرات می‌تواند یکی از موانع اصلی در توسعه صادرات پسته باشد. قوانین و مقررات مربوط به صادرات، روند گمرکی و فرآیند انتقال کالاها ممکن است باعث تعطیلی و تاخیر در صادرات پسته‌های استان شود. لذا، تسهیلات و راهکارهایی باید در نظر گرفته شود تا این مسائل گمرکی رفع شده و صادرات پسته‌ها به ترکیه به نام استان به طور صحیح انجام شود.

۲. تعهدات ارزی

مسائل مربوط به تعهدات ارزی نیز می‌تواند به یکی از موانع در راه توسعه صادرات پسته تبدیل شود. ارزش پسته‌های صادره به ترکیه به نام استان به ارز خارجی وابسته است. اما، تعطیلی‌ها و محدودیت‌های مربوط به تامین ارز خارجی می‌تواند باعث تاخیر و مشکل در پرداخت به فروشندگان پسته شود. بنابراین، برنامه‌هایی باید در نظر گرفته شود تا تسهیل در تامین ارز خارجی و رفع مشکلات ارزی صادرکنندگان پسته به ترکیه به نام استان را فراهم کند